1. Slip med finkornet 120 pussepapir

Start med å slipe lett med et finkornet pussepapir.
Se til at det ikke er løse fragmenter som lager en ujevn og hakkete kant, i så tilfelle kan de dette jevnes ut med en tapetkniv.

2. Fin sparkelmasse og fleksibel sparkelspade

Bruk en fin sparkelmasse for å tette igjen hullet eller ripen på. Ta i bruk en liten sparkelspade som er fleksibel og myk, tett igjen skaden med sparkelmassen og jevn denne slik at den går i ett med veggflaten. La det tørke.

3. Slipe med finkornet pussepapir

Slip lett med et finkornet pussepapir når sparkelmassen er gjennomtørr. Pass på at du ikke sliper for mye over hullet. Gjenta prosessen til ønsket resultat er oppnådd.

PDF – Infoskriv Gipsvegg små hull