1. Skjær ut en bit av en gipsbit du har for hånden, som kan dekke hele hullet.

2. Plasser biten over hullet i veggen og skjær rundt biten slik at du får et litt større hull enn biten.

3. Ta en listebit eller liten planke, plasser den bak hullet og skru den fast gjennom gipsen, slik at gipsbiten ikke vil dette bak veggen. Skru skruene helt inn i veggen slik at de ikke lager ujevnheter.

4. Plasser biten i hullet og skru den fast til planken.

5. Så er det bare å sparkle over. Bruk litt tid på å smøre sparkelmassen helt til det ikke er noen luftbobler.

6. Når sparkelmassen tørker krymper den, så det kan være lurt å sparkle over en gang til.