1. Rengjør med tapetkniv

Man kan bruke en tapetkniv for å rengjøre skaden, skjær kanten glatt for løse partikler, skrå bladet slik at kanten får en så fin overgang som mulig. Pass på at gips- gropen også får en jevn struktur.

2. Sparkelmasse og Sparkelspader

Man bør bruke en sparkelmasse som kan bygges opp etter behov i flere operasjoner. Ta i bruk sparkelspadene, gjerne en mindre, og en som dekker godt over hele skaden. Pass på å at sparkelmassen dekker hele skaden skikkelig, her er det viktig at massen kommer inn i alle kroker. Jevn ut sparkelmassen med den breie spaden, slik at den går i ett med veggflaten.

3. Sparkelremse, Sparkelspader og Sparkel

Klipp til sparkelremse for gipsplater og dekk over skaden mens sparkelmassen er våt. Dette gjøres for å styrke skadepunktet i veggen. Ta sparkelspadene og etterfyll med mer sparkel, til tapen ikke er synlig. Ta den breieste sparkelspaden og jevn forsiktig ut så det går i ett med veggflaten. Gjenta sparkeljobben til du oppnår ønsket resultat.

La stå l tørk.

4. Slipepapir

Slip forsiktig med et fint slipepapir når sparkelmassen er helt tørr.

PDF – Infoskriv Gipsvegg Groper