RAL Fargekart

RAL benyttes i dag på mange områder, blant annet ved lakkering. RAL består av 4 nummer som tilsammen identifiserer fargen. klikk her for å se en oversikt over RAL fargene. Merk at fargevisningen ikke er en nøyaktig visning – til det trengs en RAL vifte.

RAL 1000 RAL 4006 RAL 7006
RAL 1001 RAL 4007 RAL 7008
RAL 1002 RAL 4008 RAL 7009
RAL 1003 RAL 4009 RAL 7010
RAL 1004* RAL 5000 RAL 7011*
RAL 1005 RAL 5001 RAL 7012*
RAL 1006* RAL 5002* RAL 7013
RAL 1007* RAL 5003 RAL 7015*
RAL 1011 RAL 5004 RAL 7016*
RAL 1012 RAL 5005* RAL 7021*
RAL 1013 RAL 5007* RAL 7022
RAL 1014 RAL 5008 RAL 7023*
RAL 1015* RAL 5009* RAL 7024
RAL 1016* RAL 5010* RAL 7026
RAL 1017 RAL 5011 RAL 7030*
RAL 1018 RAL 5012* RAL 7031
RAL 1019 RAL 5013* RAL 7032*
RAL 1020 RAL 5014 RAL 7033
RAL 1021* RAL 5015* RAL 7034
RAL 1023 RAL 5017* RAL 7035*
RAL 1024 RAL 5018 RAL 7036*
RAL 1027 RAL 5019 RAL 7037
RAL 1028* RAL 5020 RAL 7038*
RAL 1032 RAL 5021 RAL 7039
RAL 1033 RAL 5022 RAL 7040*
RAL 1034 RAL 5024 RAL 7042
RAL 2000* RAL 6000 RAL 7043
RAL 2001 RAL 6001* RAL 7044
RAL 2002* RAL 6002 RAL 7045
RAL 2003 RAL 6003 RAL 7046
RAL 2004* RAL 6004 RAL 7047*
RAL 2008 RAL 6005* RAL 8000
RAL 2009* RAL 6006 RAL 8001
RAL 2010 RAL 6007 RAL 8002
RAL 2011* RAL 6008 RAL 8003
RAL 2012 RAL 6009 RAL 8004
RAL 3000* RAL 6010 RAL 8007
RAL 3001 RAL 6011* RAL 8008
RAL 3002* RAL 6012 RAL 8011
RAL 3003* RAL 6013 RAL 8012
RAL 3004 RAL 6014* RAL 8014
RAL 3005 RAL 6015 RAL 8015
RAL 3007 RAL 6016 RAL 8016*
RAL 3009* RAL 6017 RAL 8017
RAL 3011 RAL 6018* RAL 8019
RAL 3012 RAL 6019 RAL 8022
RAL 3013 RAL 6020* RAL 8023
RAL 3014 RAL 6021 RAL 8024
RAL 3015 RAL 6022 RAL 8025
RAL 3016 RAL 6024 RAL 8028
RAL 3017 RAL 6025 RAL 9001*
RAL 3018 RAL 6026 RAL 9002*
RAL 3020* RAL 6027 RAL 9003
RAL 3022 RAL 6028 RAL 9004
RAL 3027 RAL 6029* RAL 9005*
RAL 3031 RAL 6032 RAL 9006*
RAL 4001 RAL 7000 RAL 9007*
RAL 4002 RAL 7001* RAL 9010*
RAL 4003 RAL 7002 RAL 9011
RAL 4004 RAL 7003 RAL 9016*
RAL 4005* RAL 7004 RAL 9017
RAL 7005* RAL 9018