1. Vaskes og skrubbes grundig med kraftvask, skylles deretter meget godt

2. Sjekk med malingsskrape om malingen (underlaget) sitter som det skal.

3. Løs maling fjernes med skrape og stålbørste, puss så over med grovt sandpapir ( 40-60 )

4. Påfør sopp- og algedreper, dette middelet skal tørke på veggen og overmales.

5. Grunnes med Drywood Mesterens husgrunning, dette er meget viktig, sjekk endeveden ekstra grundig både ved vask og grunning.

6. Du er nå klar for å teste malingen, mal alltid to strøk med Drywood Mesterens husmaling. Bruk en myk kost for best resultat ( Drywood / Stiwex ). Mal opp to strøk på utvalgt treverk som står værutsatt, som på sørveggen.

Det er viktig at treverket blir utsatt for skikkelig sollys og står noen dager. Nå vil du kunne se om resultatet er tilfredsstillende. De fleste opplever at det går veldig bra. Noen blærer kan forekomme, men resultatet har forbedret seg betraktelig i forhold til tidligere resultat.

7. Hvis du nå er fornøyd med testen er det bare å gå i gang med å male to gode strøk på kledningen.

8. På sørveggen/værutsatt treverk anbefales tre strøk.

9. Endeveden skal alltid påføres 3-4 strøk maling.

Blærer forekommer da linoljen gasser under gamle malingslag, det-
te medfører at gassen «trykker» ut blærer når det blir for te med mange malingslag over, får man skrapet og gjort skikkelig grunnarbeid bor aller de e problemet.

Å by e fra lyse l mørke farger kan forsterke muligheten for blærer, motsa vei av fargevalg kan minske muligheten for blæring.

OBS : LEGG HELLER PÅ FOR MYE ENN FOR LITE DRYWOOD MALING

Infoskriv Maling på Linolje