Holdbarhetsgaranti

Teknos Norge AS garanterer at Drywood Mesterens husmaling har
16 års GARANTI på farge- og glanstap


Garanti
Vi garanterer i 16 år at Drywood Mesterens Husmaling har en bedre evne til å beholde farge og glans lenger enn kjente oljemalinger og oljedekkbeiser i markedet.

Garantien er gjeldende ved fremvisning av kvittering og gjelder fra kjøpsdato.


Garantiens begrensninger
Produktet skal være riktig benyttet i henhold til bruksanvisning og informasjon i produktdatablad om mengder og antall strøk. Garantien er begrenset til å gjelde farge og glans, og dekker ikke nedbrytning av farge og glans som er forårsaket av forhold som ikke kan tilbakeføres til vanlige klimatiske påkjenninger og alminnelig vedlikehold.

 Garantien gjelder ikke for problemer i form av blæring, avflassing eller andre elementer som skyldes dårlig underlag eller feil ved underliggende behandling. Det understrekes at høvlede kanter på kledning og høvlede flater påføres 3-4 strøk. Garantien gjelder ikke høvlede impregnerte materialer.

 Årlig husvask er påkrevet om garantien skal gjelde.

 Garantien går ikke i noen grad ut over reklamasjonsretten som er i forhold til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.