Holdbarhetsgaranti

Drywood Norge AS garanterer at Mesterens husmaling har 12 til 16 års holdbarhet benyttet på utvendig treverk.

Garantiordningen omfatter vesentlig glanstap, krakelering, misfarging av svertesopp, fargenedbryting (endring større enn 20 % i NCS) eller annen forvitring på malingen som normalt ikke skulle forventes innenfor garantiperioden.

Garantien er gjeldende ved fremvisning av kvittering, samt at produktet er riktig brukt i henhold til bruksanvisning og informasjon i produktdatablad. (Garantien gjelder ikke for problemer i form av blæring, avflassing eller andre elementer som skyldes dårlig underlag eller feil ved underliggende behandling. Det understrekes at høvlede kanter på kledning og høvlede flater påføres 3-4 strøk. Garantien gjelder ikke høvlede impregnerte materialer.

Anbefalt tørrfilm tykkelse på nytt treverk er 160-180 μm (symbolet μm står for mikrometer og 1 millimeter = 1000 mikrometer). I praksis betyr dette grunning (30 μm) + 2 strøk maling med 60 μm pr. strøk (minimum 10-12 liter pr. 70 kvm pr. strøk, avhengig av underlaget). Tykkelsen på malingen er helt vesentlig for et godt resultat. Dette gjelder alle malingstyper da filmen slites ned hvert år. Sol og hardt værutsatte overflater skal påføres 3 strøk. Jo tykkere lag med maling, jo lengre holdbarhet.

Skulle ikke Mesterens husmaling stå i forhold til garantien, vil Drywood Norge AS erstatte malingen. Er det en side av bygningen der forandringen er så stor at garantien trer i kraft, erstattes malingen til denne siden. Er det to eller flere sider, får kunden maling til hele bygningen. Alternativt kan kunden få penger tilbake (100 % penger tilbake garanti) på samme vilkår som ved erstatning av maling.

Garantien går ikke i noen grad ut over reklamasjonsretten som er i forhold til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.