På vegne av Drywood Norge AS fikk Mycoteam AS i oppdrag å teste i hvilken grad det etablerer seg svertesopp på overflaten av treverk behandlet med DRYWOOD. Testen er gjort i Mycoteams laboratorium.

Det ble kun i svært liten grad påvist soppvekst på treverk malt med DRYWOOD. Ut fra resultatene fremkommet av denne testen har DRYWOOD hemmende egenskaper i forhold til vekst av muggsopp. Testen antyder at produktet har evne til å tåle høy fuktbelastning og stort smittepress fra ulike arter av muggsopp uten å bli misfarget.

Les hele testen her.